Babciu i Dziadku!

Dziękuję Wam za troskę i cierpliwość,

Za ciepło, opiekę, ogromne serce i za poświęcony czas.

Życzę Wam dużo zdrowia, samych słonecznych dni,

Miłości najbliższych i pogody ducha na każdy dzień.