„Dostępna Szkoła”

„Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia”

W naszej szkole realizowany jest projekt, mający na celu wyeliminowanie barier w zakresie szeroko rozumianej dostępności.

W modelowym projekcie poza naszą szkołą biorą udział dwie inne rybnickie placówki:

  • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 34 im. Ireny Sendlerowej w Rybniku,
  • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka w Rybniku,

Przed przystąpieniem do projektu szkoły zostały poddane audytom dostępności w celu zdiagnozowania potrzeb i dopasowania wsparcia do indywidualnej sytuacji szkoły. Dzięki grantowi wdrożony został wypracowany plan poprawy dostępności, umożliwiający przeprowadzenie działań modernizacyjnych, zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia. Otrzymane środki przeznaczone będą także na działania podnoszące świadomość oraz kompetencje nauczycieli i specjalistów. Projekt realizowany jest od września 2021 do czerwca 2023 r. Celem zaplanowanych działań jest eliminowanie barier w zakresie szeroko rozumianej dostępności funkcjonowania szkół podstawowych.

Więcej na ten temat: