Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka   

                    Drodzy Rodzice / Opiekunowie Prawni

od 2021 roku działa całodobowy darmowy Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka    

800 12 12 12 oraz specjalny czat internetowy na stronie: czat.brd.gov.pl .

Każdy młody człowiek; dziecko czy nastolatek, może uzyskać pełne wsparcie specjalistów w trudnych dla niego sytuacjach. Psychologowie i pedagodzy prowadzą rozmowy wspierające, ukierunkowujące dzieci na radzenie siebie z trudnościami.

Przy telefonie dyżurują również specjaliści posługujący się językiem ukraińskim i rosyjskim.

Z kolei w poniedziałki w godzinach od 18:00 do 20:00 dyżuruje prawnik specjalizujący się w prawach uchodźców i cudzoziemców.

plakat telefon zaufania
телефон довідки для дітей