eTwinning

eTwinning

Co to takiego eTwinning?

eTwinning – część unijnego programu pod patronatem Komisji Europejskiej, mającego za zadanie pomoc w realizacji projektów szkolnych przy pomocy technologii informacyjno-komunikacyjnych. Wiele szkół europejskich, także
z Polski, bierze udział w projekcie łączenia szkół z innych krajów w jedną wielką „rodzinę”.

Od 2020 nasza szkoła dołączyłam do tej wspaniałej „rodziny”.

Pierwszym projektem, w którym mieliśmy możliwość uczestniczyć to:

Bee Friendly.

Celem tego projektu było dążenie do podniesienia świadomości na temat znaczenia pszczół dla przyrody i ludzi, ich wkładu w ekosystem i tego, co można zrobić, aby je chronić.

W naszym projekcie mieliśmy możliwość, współpracy z Turcją, Hiszpanią oraz Polską. W sumie, w projekcie brało udział 10 szkół. Nasze aktywności projektowe trwały od września do maja. W tym czasie wykonaliśmy wiele zadań związanych
z pszczołami, które miały na celu uświadomić ich niesamowita role w naszym świecie.

Poniżej link do bloga, który został stworzony na potrzeby projektu aby każda aktywność związana z projektem, została z nami na dłużej.

Beata (beatakuczera.blogspot.com)

Nasze zmagania zostały docenione przez Komisję Europejską, która przyznała nam dwie ważne odznaki. Krajową Odznakę Jakości oraz Europejską odznakę Jakości.

Europejska Odznaka Jakości, w skrócie EOJ, to wyjątkowe wyróżnienie, potwierdzające wysoką jakość szkolnego projektu na poziomie europejskim.

Kolejne projekty to:

European Day of Languages

26 września obchodzimy Europejski Dzień Języków Obcych. Święto to obchodzone jest rokrocznie od 2001 roku.

Podstawowe cele Europejskiego Dnia Języków to:

-ukazanie opinii publicznej znaczenia uczenia się i nauczania języków, jak również konieczności -urozmaicania oferty językowej w celu szerzenia idei wielojęzyczności oraz porozumienia pomiędzy różnymi kulturami;

-promowanie różnorodności kulturowej i językowej Europy jako bogactwa, które należy rozwijać i pielęgnować;

-propagowanie uczenia się języków przez całe życie: zarówno w szkole, jak i poza nią, w celu kontynuacji nauki, jak i na potrzeby kariery zawodowej, zwiększenia mobilności czy też dla własnej przyjemności lub udziału w wymianie międzynarodowej.

Celem projektu jest stworzenie obrazkowego słownika składającego się z co najmniej 25 słów. Nasi uczniowie wykonali świetna robotę pod okiem p. Marka
z plastyki. Poniżej link do naszego siłownika oraz słownika naszych partnerów
z Włoch. Warto zajrzeć.

https://app.bookcreator.com/…/j9mPoxAmQrC_hOxdCReXcw…

https://read.bookcreator.com/3vNBs…/-wRulHW3TpKFoDgvyBu9Tg

https://read.bookcreator.com/z9NWB…/Iizy8EJgT_aa9SgeZSxUWA

Certyfikat za wyżej wymieniony projekt, który otrzymaliśmy z Rumunii

Exchanging cards for Christmas

Nasza szkoła brała udział w projekcie świątecznym eTwinning Exchanging cards for Christmas ( wymiana kartek świątecznych). Nasi zdolni uczniowie przygotowali przepiękne kartki, które zostały wysłane m.in. do Bułgarii, Włoch czy Czech.

Ideas to celebrate Halloween Festivity 2021

Pomysły na spędzanie halloween w szkole i nie tylko. Poniżej link do padletu,
z pomysłami z całego świata w tym również z naszej szkoły.

IDEAS TO CELEBRATE HALLOWEEN FESTIVITY 2021 (padlet.com)

Do you notice

Nasza szkoła po raz kolejny bierze udział w międzynarodowym projekcie etwinning. Tytuł projektu to „Do you notice” Czy zauważysz różnice? Głównym celem projektu jest stymulowanie zainteresowań i ciekawości dzieci, doskonalenie ich umiejętności myślenia oraz przyczynianie się do ich trwałej nauki pomimo różnic doświadczanych każdego dnia.
 
https://padlet.com/farkedermisin9/l3328qla7y1r3bw6

Masz jakieś pytanie?
Skontaktuj się z nami!