Innowacja pedagogiczna „Matematyka z wiatrakiem”

Innowacja pedagogiczna „Matematyka z wiatrakiem”

Grupy Żabki oraz Sówki wykonały kolejne zadania z innowacji pedagogicznej
,,Matematyka z wiatrakiem”. Podjęliśmy próby utrwalenia zdobytych wiadomości związanych z rozpoznawaniem figur, rozróżnianiem i dobieraniem kolorów.