Kadra

Kadra

Dyrekcja

mgr Justyna Pieczka – dyrektor

mgr Anna Jaszczuk – wicedyrektor 

Nauczyciele:

 • mgr Dorota Dolecka
 • mgr Lidia Maier
 • mgr Beata Konsek – Łątka
 • mgr Marcelina Przybyła
 • mgr Magdalena Pachucka
 • mgr Martyna Samsel
 • mgr Beata Badura
 • mgr Karolina Cieślok
 • mgr Arietta Łojek
 • mgr Mirosława Papiorek
 • mgr Julita Mura
 • mgr Katarzyna Nowak

W skład grona pedagogicznego wchodzą również nauczyciele, terapeuci                i specjaliści:

 • mgr Aleksandra Kozłowska – język angielski,
 • mgr Joanna Adamczyk – psycholog,
 • mgr Wiesława Bartosz – logopeda,
 • mgr Wioletta Iwan – Mrozek – logopeda, TOMATIS,
 • mgr Wojciech Drzęśla – katecheta,
 • mgr Weronika Pilch – Pierchała – neurologopeda,
 • mgr Alicja Olesińska – logopeda,
 • mgr Monika Milewska – terapeuta SI, terapia ogólnorozwojowa,
 • mgr Zbigniew Rabczewski – zajęcia korekcyjno – usprawniające,
 • mgr Martyna Suchomska – terapeuta SI, rehabilitacja.

Oddziałowe:

 • Małgorzata Babska
 • Grażyna Kotlińska
 • Barbara Kuligowska
 • Henryka Wójcik
 • Edyta Gizowska
 • Danuta Łabaj
 • Ewa Cieślik
 • Aleksandra Balas

Personel oddziałów przedszkolnych stanowi wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna w większości ze stopniem nauczyciela dyplomowanego. Wszyscy nauczyciele ukończyli studia wyższe, studia podyplomowe oraz kursy specjalistyczne poświęcone pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną, dzieckiem z autyzmem oraz innymi zaburzeniami rozwojowymi

Strona Główna

Masz jakieś pytanie?
Skontaktuj się z nami!