Komunikacja Alternatywna i Wspomagająca

Październik to miesiąc, który na całym świecie jest poświęcony AAC. Drogą do budowania podstaw komunikacji dla dzieci z problemami w mówieniu i tym samym w komunikowaniu się stają się alternatywne i wspomagające metody komunikacji AAC. Pozwalają one wyrażać chęci, pragnienia i potrzeby jakie każdy człowiek posiada w codziennym życiu. Zastosowanie metod AAC pozwala odkrywać potencjał dzieci . Metody te rozumiane są jako sposoby umożliwiające przekazywanie i odbieranie komunikatów. AAC stanowi wspomaganie mowy bądź jej alternatywę. Celem wprowadzania tych metod jest zwiększenie umiejętności komunikacyjnych, skuteczne porozumiewanie się, i społeczne funkcjonowanie. AAC łączy profilaktykę, diagnostykę i terapię. Przywraca umiejętności porozumiewania się bez względu na objawy oraz przyczyny ograniczeń w mówieniu. Popularność metod AAC w ciągu ostatnich lat wskazuje na istotną rolę jaką odgrywają metody alternatywnej i wspomagającej komunikacji. Znane są systemy tj. wspomagane: PECS, Piktogramy, Bliss, Fonogesty i niewspomagane tj. język migowy. W naszej placówce korzystamy z systemów łączonych tj. np. Makaton i oprogramowania „Mówik” a także z PECS i piktogramów. Zwiększamy w ten sposób szansę na zdobycie umiejętności komunikowana się dzieci, które z różnych względów nie są w stanie posługiwać się mową dźwiękową lub nie są w stanie posługiwać się nią w sposób efektywny, w stopniu zrozumiałym dla otoczenia. Można powiedzieć również, że posługując się metodami AAC zwiększamy motywację dzieci do mówienia, gdyż mobilizujemy ich siły fizyczne, emocjonalne i umysłowe do podjęcia wysiłku w kierunku wypowiadania słów i odpowiedniego ich używania.