Marcowy Wiatrak Matematyczny

Marcowy Wiatrak Matematyczny

Marcowe zmagania z wiatrakiem matematycznym dobiegły końca.
Grupy Sówki oraz Żabki utrwaliły nazwy figur geometrycznych, liczby oraz kolory.