Młodzi Sportowcy

W ramach Olimpiad Specjalnych Nasza szkoła bierze udział w programie Młodzi Sportowcy

Program Młodzi Sportowcy wprowadza dzieci z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich rodziny w świat Olimpiad Specjalnych. Są to ćwiczenia mające na celu wspomaganie rozwoju fizycznego, poznawczego i społecznego oraz rozwijanie sprawności motorycznej i koordynacji wzrokowo- ruchowej.

W najlepszy możliwy sposób, poprzez zabawę, uczestnicy programu zdobywają nowe umiejętności i poszerzają granice swoich możliwości. Program obejmuje treningi sportowe tj. kolarstwo, piłkę nożną i koszykówkę.

Sportowcy z Naszej szkoły corocznie biorą udział w Ogólnopolskim Dniu Młodego Sportowca w Warszawie oraz w Śląskim Dniu Młodego Sportowca w Żorach.

Masz jakieś pytanie?
Skontaktuj się z nami!