Nasze prace styczeń „Sport to zdrowie”

Nasze prace wykonane podczas zajęć edukacyjnych, terapeutycznych.
Zgodnie z podstawą programową.