OFERTA Oddziałów Przedszkolnych

Oddziały przedszkolne są czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 16.00.

W oddziałach przedszkolnych funkcjonuje siedem grup. Są one przeznaczone dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z autyzmem i zespołem Aspergera, niepełnosprawnością intelektualną w stopniu  umiarkowanym lub znacznym, niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, słabowidzących, słabosłyszących oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Zatrudnieni w oddziałach przedszkolnych nauczyciele i terapeuci, stanowią wysoko wykwalifikowaną kadrę. W swojej pracy stosują metody aktywizujące
i usprawniające dzieci. Personel wspomagający zapewnia pomoc
w czynnościach higieniczno – porządkowych oraz w racjonalnym żywieniu dzieci. Wszyscy pracownicy oddziałów przedszkolnych współtworzą rodzinną, bezpieczną atmosferę sprzyjającą rozwojowi wychowanków. Tutaj każde dziecko czuje się dobrze, jest uśmiechnięte i zadowolone. To tu rośnie i rozwija się w poczuciu pełnej akceptacji.

Oddziały przedszkolne zapewnia bogatą ofertę zajęć terapeutycznych w ramach rewalidacji i wczesnego wspomagania rozwoju:

Oddziały przedszkolne zapewniają również zajęcia oraz pracę różnymi metodami terapeutycznymi:

Budowle w przedszkolu
skrzypce w przedszkolu
Nauka pisania

Masz jakieś pytanie?
Skontaktuj się z nami!