Rybnickie Dni Integracji

Rybnickie Dni Integracji

Rybnickie Dni Integracji w naszym przedszkolu były bardzo intensywne, pod hasłem: ” Wszyscy jesteśmy różni ale zawsze równi”. Dzieci integrowały się podczas wspólnych zabaw rytmiczno-ruchowych jak i plastycznych, wykonując swój autoportret. W celu efektywnej integracji zastosowano metody Arteterapii. Przedszkolaki pomalowany bardzo kreatywnie swoje kamienie. Dzieci zjadły wspólny posiłek. A zajęcia zakończyły się zaplanowaniem kolejnego spotkania.
Dziękujemy Przedszkole nr 19 w Rybniku ❤️