Tekst łatwy do czytania

Informacja o Szkole Podstawowej Specjalnej z Oddziałami Przedszkolnymi nr 7 w Rybniku

Informacja w tekście łatwym do czytania i rozumienia (ETR)

Informacje o szkole

Nasza szkoła znajduje się na ulicy Piasta 35 w Rybniku.

Budynek szkoły. Wejście główne
Budynek szkoły.

Kto może chodzić do naszej szkoły?

Do naszej szkoły mogą chodzić dzieci i młodzież z różnymi niepełnosprawnościami.

Do naszej szkoły mogą chodzić dzieci z niepełnosprawnością intelektualną.

W nasz szkole mogą się też uczyć dzieci z autyzmem.

Do naszej szkoły mogą chodzić też dzieci z innymi niepełnosprawnościami.  Na przykład dzieci, które słabo widzą lub słabo słyszą, a także dzieci na wózkach inwalidzkich.

obrazek przedstawiający osoby z niepełnosprawnościami

Do naszej szkoły chodzą dzieci, które potrzebują kształcenia specjalnego.

Kształcenie specjalne to znaczy, że dziecko uczy się tak, jak może i potrzebuje.

Obrazek przedstawia szkołę dla dzieci z różnymi niepełnosprawnościami

Psycholog lub pedagog decyduje, czy dziecko potrzebuje kształcenia specjalnego.

Co robi nasza szkoła?

W naszej szkole dzieci uczą się i rozwijają.

Obrazek pokazujący pracę terapeuty z dzieckiem

Sprawdzamy, co dziecko lubi robić i czym się interesuje.

Staramy się, żeby dziecko mogło rozwijać swoje zainteresowania.

W naszej szkole dzieci uczą się też różnych rzeczy potrzebnych w życiu.

Jak dziecko dorośnie i skończy naszą szkołę, będzie umiało poradzić sobie w różnych sytuacjach.

Nasza szkoła korzysta z nowych metod nauczania dzieci.

W naszej szkole dbamy o przyjazne i bezpieczne warunki do nauki dzieci.