V Przyrodnicza Olimpiada Przedszkolaka

Nasze przedszkolaki brały udział w imprezie pod tytułem V Przyrodnicza Olimpiada Przedszkolaka. Organizatorem było Przedszkole nr 18  w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6  w Rybniku. Celem  V Przyrodniczej Olimpiady Przedszkolaka było rozbudzanie wśród dzieci zainteresowania przyrodą. Sprawdzenie ich wiedzy  w zakresie znajomości najważniejszych zagadnień związanych  ze środowiskiem zwierząt i roślin oraz doskonalenie umiejętności współdziałania w drużynie. Olimpiada składała się z 3 etapów. Pierwszy etap obejmował pytania dotyczą tylko roślin czy zwierząt występujących w Polsce. Drugi to  wiedza o roślinach i zwierzętach. Trzeci etap to  życie ludzi w środowisku przyrodniczym ochrona przyrody. Po wykonaniu zadań, zawodnicy udali  się na zdrowy poczęstunek, a następnie obejrzeli krótkie przedstawienie w wykonaniu uczniów klasy I.Serdecznie dziękujemy za cudowną lekcję przyrody, zabawę i integrację.
V Przyrodnicza Olimpiada Przedszkolaka
V Przyrodnicza Olimpiada Przedszkolaka
V Przyrodnicza Olimpiada Przedszkolaka