V Rybnickie Dni Integracji

V Rybnickie Dni Integracji.

Po wielu miesiącach epidemii wreszcie udało się  wyprawić godne święto na terenie naszego miasta. Nastał długo wyczekiwany dzień 25 maja 2022 roku kiedy po raz piąty odbyły się Rybnickie Dni Integracji. Symboliczny klucz do bram miasta z rąk Pana Prezydenta Piotra Kuczery otrzymały osoby niepełnosprawne, ich rodziny, nauczyciele i terapeuci.

Wydarzenie rozpoczęła uroczysta msza święta  w Bazylice pw. Św. Antoniego. Mszy św. przewodniczył ksiądz biskup Grzegorz Olszowski.   Następnie w kolorowym korowodzie
z kwiatami w rękach choć w strugach deszczu cała społeczność udała się do Teatru Ziemi Rybnickiej gdzie witała uczestników Miejska Orkiestra Dęta „Rybnik’.

Oficjalnego otwarcia uroczystości dokonała pani Justyna Pieczka Dyrektor Szkoły Podstawowej Specjalnej z Oddziałami Przedszkolnymi nr 7 w Rybniku, oraz pani Agnieszka Drozda Przewodnicząca Rady Rodziców w towarzystwie uczniów. To właśnie ta placówka wraz ze Stowarzyszeniem „Razem” była organizatorem dzisiejszych dni integracji.

Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Marszałek Województwa Śląskiego Jakub Chełstowski oraz Prezydent Miasta Rybnika Piotr Kuczera.

Patronat medialny nad wydarzeniem sprawował Dziennik Zachodni, TVP 3, Radio 90.

Po powitaniu, zaproszeni goście obejrzeli film promujący Szkołę Podstawową Specjalnąvz Oddziałami Przedszkolnymi nr 7 w Rybniku.

Gwiazdą tegorocznych V Rybnickich Dni Integracji była wokalistka Monika Kuszyńska
z zespołem, która swoją historią inspiruje do   działania innych.

Odznaki Honorowe za Zasługi dla Województwa Śląskiego.

Po pełnym refleksji koncercie Marszałek Województwa Śląskiego Pan Jakub Chełstowski wręczył Odznaki Honorowe za Zasługi Dla Województwa Śląskiego. Pierwsza Odznaka przyznana została pośmiertnie Pani Adelajdzie Sładczyk. W jej imieniu odznakę odebrała córka. Kolejne Złote Odznaki powędrowały w ręce Pani Danuty Reclik oraz Pani Anety Gawrysiak. Srebrną Odznaką uhonorowano Panią  Agatę Marszałek .Kolejnym punktem programu był konkurs piosenki.

Konkurs talentów.

Konkurs talentów był doskonałą okazją do zaprezentowania własnych możliwości
i potencjału. Pozytywnie wpłynął na zwiększenie poczucia wartości, przeżycie    dumy
i satysfakcji z występu na deskach teatru w obecności gwiazdy.

Wszyscy soliści prezentowali wysoki poziom umiejętności wokalnych toteż jury miało twardy orzech do zgryzienia. Po długich obradach wyłoniono wreszcie zwycięzców. Czas oczekiwania na wyniki konkursu uświetnił zespół „ Przygoda”.

W końcu przyszedł czas na zaprezentowanie laureatów:

1 miejsce zajęła Beata Maj z piosenką „W taką ciszę”

2 miejsce zajęła Marlena Gorol z piosenką „Poszła Karolinka do Gogolina”

3 miejsce zajął Roy Pelec z piosenką „ Superhero”

Wyróżnienia otrzymali: Julia Wycisk, Paulina Jakubczyk, Renata Rukść.

Dzięki takim konkursom możemy pokazać potencjał artystyczny osób z różnymi niepełnosprawnościami i uświadomić nam wszystkim, że mimo przeciwności losu nie należy się poddawać i realizować swoje marzenia.

Bankiet.

Po zakończonej części artystycznej organizatorzy zaprosili wszystkich gości na bankiet, który był okazją do rozmów, wymiany doświadczeń, promocji środowiska osób niepełnosprawnych.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego wsparł finansowo organizację przedsięwzięcia oraz ufundował nagrody rzeczowe dla uczestników konkursu piosenki.- Takie przedsięwzięcie jak Rybnickie Dni Integracji uczy otwartości i wrażliwości na niepełnosprawność – mówi Pani Justyna Pieczka, Dyrektor Szkoły Podstawowej Specjalnej
z Oddziałami Przedszkolnymi Nr 7 w Rybniku.

Twórzmy sprzyjające warunki, dzięki którym osoby z niepełnosprawnością będą mogły uczestniczyć w życiu społecznym, w jak najszerszym wymiarze – dodaje.

Zależy nam na integracji społecznej, na pokazaniu placówek, które pracują z tymi osobami.  Przedstawiamy je i dzięki temu mieszkańcy Rybnika będą wiedzieli gdzie się udać, gdzie szukać porady czy pomocy – tłumaczy Anna Jaszczuk, zastępca dyrektora Szkoły Podstawowej Specjalnej z Oddziałami Przedszkolnymi nr 7 w Rybniku, oraz członek zarządu Stowarzyszenia „Razem”.

Dyrekcja, zarząd Stowarzyszenia, grono pedagogiczne, rodzice oraz uczniowie składają serdeczne podziękowania wszystkim ludziom o wielkim sercu, którzy wspierali  ich
w organizacji tego szczególnego dnia. Ów dzień miał na celu integrację międzyludzką i włączanie wszystkich osób do aktywniejszego udziału w życiu miasta. Naczelne zadanie mające na celu pokazanie  lokalnej społeczności, że osoby niepełnosprawne są pełnowartościowymi i pełnoprawnymi członkami naszej społeczności zostało wzorowo zrealizowane. Oby więcej takich inicjatyw na terenie naszego miasta.

zdjęcia: Gwidon Libera