Nasze prace grudzień „Coraz zimniej”

Nasze prace grudzień „Coraz zimniej”

Nasze prace wykonane podczas zajęć edukacyjnych, terapeutycznych.
Zgodnie z podstawą programową.