Erasmus +

Erasmus +

Projekt ROOTS AND WINGS to partnerstwo sześciu szkół z Polski, Rumunii, Słowacji, Norwegii, Szwecji i Czech, które kształcą uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i/lub dzieci znajdujących się w niekorzystnej sytuacji.

Idea projektu zrodziła się z analizy potrzeb naszych uczniów: większość z nich osiąga wystarczający poziom podstawowych umiejętności niezbędnych do pomyślnej integracji w społeczeństwie, a ich zmagania w tej dziedzinie są bardziej powiązane z brakiem poczucia własnej wartości i motywacji , brak umiejętności przekrojowych, a czasem także ich nierealistyczne oczekiwania.

Projekt jest zatwierdzonym projektem Erasmus+ KA229 i będzie trwał od 1 września 2019 r. do 31 sierpnia 2022 r.

Ze względu na sytuacje pandemiczna na świecie, projekt został przeniesiony do rzeczywistości wirtualnej. Zadania w ramach projektu realizowane są w szkołach, a rezultatami naszej pracy dzielimy się z naszymi projektowymi partnerami poprzez łączenie się on-line z wykorzystaniem platformy do komunikacji.

Koordynator: Beata Kuczera

Masz jakieś pytanie?
Skontaktuj się z nami!