Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski w Szkole Podstawowej Specjalne z Oddziałami Przedszkolnymi nr 7 w Rybniku reprezentuje społeczność  uczniowską,  a także  wspiera i rozwija zainteresowania uczniów poprzez organizowanie oraz koordynowanie wielu wydarzeń w naszej szkole. Aby zwiększyć aktywność uczniowską  angażuje się w liczne akcje oraz ściśle współpracuje  z różnymi nauczycielami. Członkowie Rady Samorządu Uczniowskiego zajmują się także działalnością pozaszkolną oraz wspierają  instytucje oferujące pomoc zwierzętom.

Do głównych celów oraz zadań działalności Samorządu Uczniowskiego należą:

  1. zwiększenie aktywności uczniowskiej, rozwijanie zainteresowań uczniów
    i realizowanie własnych pomysłów dla wspólnego dobra,
  2. promowanie i rozwijanie wśród uczniów samorządności na rzecz podejmowania wspólnych decyzji w sprawach szkoły,
  3. szerzenie wiedzy dotyczącej praw uczniów i czuwanie nad ich przestrzeganiem,
  4. współdziałanie z innymi jednostkami szkoły dla prawidłowego funkcjonowania społeczności szkolnej,
  5. reprezentowanie społeczności uczniowskiej,
  6. organizowanie oraz zachęcanie uczniów do działalności kulturalnej, sportowej, oświatowej, rozrywkowej i naukowej,
  7. reprezentowanie działalności Samorządu Uczniowskiego przed Dyrekcją, Radą Pedagogiczną oraz Radą Rodziców.

Masz jakieś pytanie?
Skontaktuj się z nami!