Święto Niepodległości

„Kto Ty jesteś?- Polak mały.

Jaki znak twój?- Orzeł biały.”

Pielęgnując tradycje patriotyczne, przedszkolaki doskonaliły wiedzę o naszej Ojczyźnie. Czynnie uczestniczyły w zajęciach, których celem było kształtowanie miłości i przywiązania do kraju ojczystego, jego tradycji i kultury oraz poznanie symboli narodowych Polski.

10 listopada przedszkolaki ubrane w stroje biało- czerwone brały udział w okolicznościowym apelu, zorganizowanym przez szkołę podstawową specjalną, na którym uroczyście odśpiewano hymn Polski. Następnie każda grupa przedstawiła swoje prace plastyczne i techniczne obrazujące symbole narodowe naszego kraju i zawiesiła je uroczyście na wystawie.