Pasowanie

Pasowanie w naszej szkole odbyło się we wtorek 20 września.  Uroczyste pasowanie na ucznia klas pierwszych. W tym dniu 13 dzieci zostało oficjalnie przyjętych do grona uczniów. W pierwszej części uroczystości pierwszoklasiści zaprezentowali jak potrafią tańczyć, śpiewać i recytować. Po krótkiej części artystycznej nastąpił moment pasowania na ucznia przez dyrektor szkoły Panią Justynę Pieczkę. Pierwszaki uroczyście ślubowały, że będą pilnie oraz rzetelnie wypełniać uczniowskie obowiązki. Zwieńczeniem uroczystości było wręczenie uczniom dyplomów i wyczekiwanych tyt ze słodyczami oraz wspólny poczęstunek dla zaproszonych gości.