Hortiterapia- ogrodoterapia

HORTITERAPIA  – OGRODOTERAPIA

Hortiterapia- ogrodoterapia realizowana jest w naszej placówce w ramach rewalidacji indywidualnej, jako innowacja pedagogiczna i jedna z najmłodszych szkolnych terapii.

CELEM naszych działań jest:

 • wspieranie rozwoju fizycznego, intelektualnego i emocjonalnego uczniów
 • rozpoznawanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień
 •  wdrażanie do aktywnego spędzania czasu wolnego w kontakcie z przyrodą i pracy na rzecz wspólnego dobra
 • nabywanie nowych umiejętności poprzez pracę i relaks w ogrodzie,
 • zabawę i ruch na świeżym powietrzu, doświadczenia i eksperymenty
 • utrwalanie nawyków codziennej higieny, bhp i zdrowego odżywiania

Zajęcia hortiterapii- ogrodoterapii realizowane są w znanym już uczniom ogrodzie szkolnym, na pozostałych terenach zielonych placówki oraz w wybranych pracowniach szkolnych. Uczniowie wykonują czynności pielęgnacyjne na istniejących już rabatach, projektują i zakładają nowe oraz korzystają z zajęć ruchowych na podwórku szkolnym. Planujemy zbudować kącik rekreacyjno –  wypoczynkowy z pracownią
Horti pod chmurką.
W salach lekcyjnych uczniowie rozmnażają, sadzą i pielęgnują rośliny doniczkowe oraz tworzą roślinne dekoracje i przedmioty użyteczne związane z ogrodem. Aktywnie bierzemy udział              w akcjach ekologicznych. Wszystkie zadania, projekty i pomysły dostosowywane są do indywidualnych możliwości intelektualnych i fizycznych uczniów oraz ich tempa pracy.

Planowane EFEKTY naszych działań to:

 • uwrażliwienie na otaczającą przyrodę, estetykę najbliższego otoczenia
  szkolnego,
 • szacunek do pracy własnej i innych osób, duma z efektów tej pracy,
  umiejętność współpracy,
 • poprawa kondycji fizycznej i koordynacji ruchowej, usprawnianie narządów
  zmysłów i motoryki,
 • rozwój kreatywności, twórczego myślenia, samodzielności, sumienności,
  cierpliwości, koncentracji uwagi,
 • utrwalenie nawyku dbania o bezpieczeństwo własne i innych, przestrzegania
  zasad bhp pracowni, higieny po pracach ogrodowych i odpowiedniego stroju.
 • umiejętne korzystanie z terenów rekreacyjnych szkoły.

Zapraszamy do obserwacji naszych działań w miesięcznych odsłonach w zakładce  HORTITERAPIA na stronie szkoły, na szkolnym fb, a przede wszystkim oglądania efektów naszej pracy w ogrodzie szkolnym.